sotefull
Sotir Filipov, България, 4 Април, 1967, Мъж, София
Пълно описание